سوغات و صنایع دستی اصفهان

4:52
5:54
5:22
4:18
5:48
5:53
5:48
5:23
د ر مدت زمانی که توفیق سفر به شهر یا...
5:23
04:42
5:29
4:50
04:46

آب و هوا


اوقات شرعی

05:18:28 اذان صبح
06:42:57 طلوع آفتاب
13:05:12 اذان ظهر
19:27:59 غروب آفتاب
19:44:44 اذان مغرب
اوقات به افق :