آرشیو برنامه های صدا و سیما ویژه عید غدیر

شنبه روز عید غدیر برنامه های مختلفی از...
زنده رود ویژه عید غدیر ، برنامه ای...
ویژه برنامه کی میاد ستاره چینی در روز...
شنبه عیدانه ویژه برنامه به مناسبت عید...
روز جمعه عیدانه ی چهارباغ ویژه برنامه...
پنج شنبه 15:00 در روز پنج شنبه دهم ...