سلام بر محرم

برنامه های سیما

نینوا، هرروز ساعت 6:15
آیین عشق بازی، شب های محرم ساعت 21:45
سریال یه تکه زمین در ایام محرم ساعت...

برنامه های صدا

برنامه خیمه در ایام محرم ساعت 18:00
آوای محرم هر روز در ایام محرم
یک دریا عطش، هر روز در ایام محرم، ساعت...

نواهای محرم

بپا کن خیمه ی غم را
غم غربت تو منو می سوزونه
ابالفضل باوفا