سلام بر محرم

برنامه های سیما

سریال یه تکه زمین در ایام محرم ساعت...
آیین عشق بازی، شب های محرم ساعت 22:00
نینوا، هرروز ساعت 6:15

برنامه های صدا

برنامه خیمه در ایام محرم ساعت 18:20
آوای محرم هر روز در ایام محرم بعد از...
یک دریا عطش، هر روز در ایام محرم، ساعت...

نواهای محرم

بپا کن خیمه ی غم را
غم غربت تو منو می سوزونه
ابالفضل باوفا