مساجد تاریخی اصفهان

06:00
02:52
04:25
05:13
04:31
20 عکس
16 عکس
20 عکس
1 عکس
1 عکس
1 عکس
1 عکس
1 عکس
1 عکس
1 عکس
1 عکس
1 عکس
1 عکس
1 عکس
1 عکس
مسجد رکن الملک مربوط به سدهٔ ۱۳ ه. ق....
مسجد جامع میر پنج محمد آباد این بنای...
  این مسجد بعد از مسجد سید...
5:20
5:23

آب و هوا


اوقات شرعی

05:27:24 اذان صبح
06:49:52 طلوع آفتاب
12:56:48 اذان ظهر
19:03:13 غروب آفتاب
19:19:42 اذان مغرب
اوقات به افق :