مساجد تاریخی اصفهان

05:31
20 عکس
05:13
16 عکس
12 عکس
06:00
02:52
04:25
8 عکس
5:23
20 عکس
20 عکس
16 عکس
5:20
05:13
8 عکس
04:31
05:29
16 عکس
16 عکس
12 عکس
05:43
8 عکس
12 عکس
05:20

آب و هوا


اوقات شرعی

04:27:35 اذان صبح
06:06:05 طلوع آفتاب
13:09:13 اذان ظهر
20:12:04 غروب آفتاب
20:30:40 اذان مغرب
اوقات به افق :