مساجد تاریخی اصفهان

05:31
20 عکس
16 عکس
12 عکس
06:00
02:52
05:13
04:25
8 عکس
5:23
20 عکس
20 عکس
16 عکس
5:20
05:13
8 عکس
04:31
05:29
16 عکس
16 عکس
12 عکس
05:43
8 عکس
12 عکس
05:20

آب و هوا


اوقات شرعی

05:28:08 اذان صبح
06:50:30 طلوع آفتاب
12:56:26 اذان ظهر
19:01:52 غروب آفتاب
19:18:20 اذان مغرب
اوقات به افق :