جهش تولید | Mon, 23 Nov 2020

لشگر مخلص

هفته بسیج  Hour  قبل از خبر 20

لشگر مخلص در قاب جهانبین

جهش

چهارشنبه  Hour  20:40

جهش برای حمایت از تولید داخلی

بنگ آبادی

شنبه تا چهارشنبه  Hour  20:00

بنگ آبادی روی موج رادیو جهانبین

با خشت خون این خانه را بر جان بنایش کرده ایم ایمان ستونش می شد و ایران صدایش کرده ایم

  23 November 2020 Know more...

 ما یه قرار داریم  ما کلی یار داریم تا وقتی زنده هستیم هزارتا کار داریم  

  23 November 2020 Know more...
  22 November 2020 Know more...

حضور پر رنگ بانوان در اردوهای جهادی بسیج

  21 November 2020 Know more...

عطر نجیب با صدای ستار سهرابی

  21 November 2020 Know more...

کتاب سردار فضائل  یادمانی از شهید حاج سید کمال فاضل

  21 November 2020 Know more...

 • music-title : نحن صامدون
 • singer : حامد زمانی
 • arrangement : نیما نور محمدی
 • Duration : 5:12
زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  سینمایی/تکرار 75 Minute

 • 01:15

  شب های بام ایران-تکرار 75 Minute

 • 02:30

  طنز پیشگان 70 Minute

 • 03:40

  دلنوازان 20 Minute

 • 04:00

  مناجات امیر 45 Minute

 • 04:45

  لحظه های آسمانی 25 Minute

 • 05:10

  مستند ایران 55 Minute

 • 06:05

  مستند زندگی 75 Minute

 • 07:20

  ناخونک 50 Minute

 • 08:10

  روز نو/ تکرار 50 Minute

 • 09:00

  مجموعه گسل 60 Minute

 • 10:00

  زیر یک سقف 95 Minute

 • 11:35

  گلدسته های دعا 45 Minute

 • 12:20

  سلامت باشید 70 Minute

 • 13:30

  سرزمین من 30 Minute

 • 14:00

  جشنواره سینمایی 90 Minute

 • 15:30

  کنکور اسان 30 Minute

 • 16:00

  بچه ها سلام 60 Minute

 • 17:00

  خبر 30 Minute

 • 17:30

  حرف آخر 30 Minute

 • 18:00

  ویژه اذان مغرب 30 Minute

 • 18:30

  تامین 30 Minute

 • 19:00

  حرف آخر / لشگر مخلص 45 Minute

 • 19:45

  سلامی به بهشت 15 Minute

 • 20:00

  خبر 40 Minute

 • 20:40

  جوونی سلام 20 Minute

 • 21:00

  شب های بام ایران 70 Minute

 • 22:10

  مجموعه گسل

 • 23:00

  خبر