آیا می دانید که؟
آیا می دانید که؟
برنامه "آیا می دانید که" شنبه تا پنج شنبه از رادیو اصفهان
سفارش شما
سفارش شما
برنامه "سفارش شما" پنجشنبه و جمعه از رادیو اصفهان
جشن اقتدار
جشن اقتدار
جشن اقتدار ، ویژه برنامه رادیویی است که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در حال اجراست.
برگ برنده
برگ برنده
شنبه تا چهارشنبه 18:15 برنامه برگ برنده ویژه برنامه ایام دوره دوازدهم انتخابات ریاست جمهوری ودوره پنجم شورای شهر است که جهت افزایش اطلاعات مردم تهیه و از صدای مرکز اصفهان پخش میشود .برگ برنده روزهایشنبه تا چهارشنبه پخش میشود .
اصفهان به افتخار ایران (رادیو)
اصفهان به افتخار ایران (رادیو)
پنج شنبه ها 13:30 اصفهان به افتخار ایران برنامه ای با ساختار کلامی-پیامی وگفتگو محور است که به مدت 25 دقیقه روزهای پنج شنبه ساعت 13:30 دقیقه پخش میشود .در این برنامه به مباحث انتخابات میپردازد وانتخابات را با نگاهی تاریخی وسیری در گذشته ی انتخابات...
نشانه (رادیو)
نشانه (رادیو)
برنامه نشانه با ساختار کلامی وگفتگومحور به صورت میز گرد در رادیو اصفهان تهیه میشود . این برنامه به مدت 45 دقیقه روزهای سه شنبه از صدای مرکز اصفهان پخش میشود