آرشیو صدای انقلاب

چهلستون انقلاب
چهلستون انقلاب
روزهای دهه فجر چهلستون انقلاب عنوان برنامه ایی 30دقیقه ایی است که به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی بصورت زنده تهیه واز صدای مرکز اصفهان پخش میشود .
فجر نصف جهان
فجر نصف جهان
سه شنبه در روزهای دهه فجر برنامه فجر نصف جهان مجموعه ایی از برنامه های ویژه دهه فجر رادیو اصفهان میباشد .این برنامه به صورت زنده روزهای سه شنبه از رادیو اصفهان پخش میشود
رادیو انقلاب
رادیو انقلاب
هر روز (دهه فجر ) 18:30 برنامه رادیو انقلاب به مناسبت بزرگداشت پیروزی انقلاب اسلامی ایران در صدای مرکز اصفهان به صورت زنده تهیه میشود و در 10 قسمت 20 دقیقه ایی در اختیار مخاطب قرار میگیرد .
اصفهان57
اصفهان57
هر روز 15:30 برنامه اصفهان 57 در 10 قسمت 20 دقیقه ایی با ساختارترکیبی مستند به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی تهیه شده وهر روز راس ساعت 15:30پخش میشود ،باز پخش این برنامه را میتوان راس ساعت 23:30 دقیقه از شداص مرکز اصفهان شنید .
محله های انقلاب
محله های انقلاب
8:30 هر روز برنامه محله های انقلابی 9 برنامه 25 دقیقه ایی با ساختار کلامی _ آوایی _ گزارشی به صورت تولیدی تهیه شده و در ایام الله دهه فجراز صدای مرکز اصفهان پخش می شود .
جشن پیروزی
جشن پیروزی
ویژه برنامه جشن پیروزی انقلاب اسلامی
روزهای شور انگیز
روزهای شور انگیز
در ایام الله دهه فجر مراسم ویژه ایی به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در جای جای استان شهید پرور اصفهان برگذار می شود در این ایام رئیس جمهور نیز به اصفهان سفر کرد