سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۳ تیر ۱۴۰۰

باشگاه مخاطبان

 

 

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
حدیث کساء 12:43
قرآن - اذان-نماز 12:55
هشتگ نه 13:24
حرف آخر 13:25
مجموعه خانه کوچک 14:30
کنکور آسان است 15:18
اصفهان امروز 15:52
اخبار استان 16:00
پرانتز 17:00
گفتگوی پزشکی سیب 18:00

فرکانس دیجیتال
شبکه اصفهان 

  فرکانس  666 و 698 و 762  Mhz

فرکانس های ماهواره ای