05:28:24 اذان صبح
06:56:20 طلوع آفتاب
11:57:21 اذان ظهر
16:58:16 غروب آفتاب
17:16:36 اذان مغرب
اوقات به افق :