سیمای اصفهان در محرم

مراسم اربعین حسینی در میدان امام علی به...
قافله عشق نام برنامه ای است که هر روز در...
مستند پیاده روی اربعین از شهرهای مختلف...
سخنرانی های مذهبی در قالب برنامه ای 40...

رادیو اصفهان در محرم

یکشنبه 17:00 ویژه برنامه شهادت هشتمین...
جمعه 16:30 برنامه میراث پیامبر، ویژه...
پنج شنبه 09:00 برنامه اربعین عاشقی به...
پنج شنبه 17:35 ویژه برنامه اربعین ،...
ویژه برنامه ای روز عاشورا به مدت 210...
شنبه 09:00 در حوالی عطش ویژه برنامه ایی...