رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۵ آذر ۱۳۹۸

صدا و سیمای مرکز اصفهان

 

 

محتوا با برچسب پیشگامان انقلاب اصفهان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

تازه های سیما

محتوا با برچسب پیشگامان انقلاب اصفهان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد
آرشیو سیما RSS

تازه های صدا

محتوا با برچسب پیشگامان انقلاب اصفهان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد
آرشیو صدا RSS

تولیدات فضای مجازی آرشیو

محتوا با برچسب پیشگامان انقلاب اصفهان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب پیشگامان انقلاب اصفهان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب پیشگامان انقلاب اصفهان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب پیشگامان انقلاب اصفهان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب پیشگامان انقلاب اصفهان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب پیشگامان انقلاب اصفهان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب پیشگامان انقلاب اصفهان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب پیشگامان انقلاب اصفهان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

زمانبندی پخش برنامه های امروز سیما

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 23:20

  حرف آخر یک شنبه 120 دقیقه

 • 01:20

  تماشاخانه 30 دقیقه

 • 01:50

  مستند آبی بی انتها 60 دقیقه

 • 02:50

  گلچین سیب 30 دقیقه

 • 03:20

  دل افروزان 30 دقیقه

 • 03:50

  جزءخوانی قرآن کریم 60 دقیقه

 • 04:50

  پیام آوران وحی 10 دقیقه

 • 05:00

  قرآن - اذان-نماز 10 دقیقه

 • 05:10

  مستند خارجی 50 دقیقه

 • 06:00

  سرود ملی+دعای عهد 15 دقیقه

 • 06:15

  سخنرانی +آرم شبکه 30 دقیقه

 • 06:45

  مهارت های زندگی 15 دقیقه

 • 07:00

  مستند(اصفهان) 40 دقیقه

 • 07:40

  مجموعه دیوار به دیوار 50 دقیقه

 • 08:30

  گفتگوی پزشکی سیب (تکرار) 55 دقیقه

 • 09:25

  رونق تولید 5 دقیقه

 • 09:30

  قاصدک 30 دقیقه

 • 10:00

  به وقت خانه 55 دقیقه

 • 10:55

  اصفهان امروز 5 دقیقه

 • 11:00

  شرح صحیفه سجادیه 5 دقیقه

 • 11:05

  شهید آبروی محله 25 دقیقه

 • 11:30

  حدیث کساء 15 دقیقه

 • 11:45

  قرآن - اذان-نماز 15 دقیقه

 • 12:00

  حرف آخر 30 دقیقه

 • 12:30

  همنشین(تکرار) 50 دقیقه

 • 13:20

  تماشاخانه 115 دقیقه

 • 15:15

  رنگین کمان 40 دقیقه

 • 15:55

  رونق تولید 5 دقیقه

 • 16:00

  اخبار استان 15 دقیقه

 • 16:15

  اصفهان امروز 5 دقیقه

 • 16:20

  حرف آخر 10 دقیقه

 • 16:30

  بچه های فیروزه ای 40 دقیقه

 • 17:10

  قرآن + اذان 20 دقیقه

 • 17:30

  مستند 30 دقیقه

 • 18:00

  اینجا اصفهان 60 دقیقه

 • 19:00

  مجموعه دیوار به دیوار 80 دقیقه

 • 20:20

  اصفهان امروز 5 دقیقه

 • 20:25

  بوستان فرهنگ 40 دقیقه

 • 21:05

  دامپزشکی 25 دقیقه

 • 21:30

  چهارباغ 90 دقیقه

 • 23:00

  اخبار 16 دقیقه

 • 23:16

  اصفهان امروز 4 دقیقه

 • 23:20

  حرف آخر

 • 23:30

  همین حوالی

خبرها و رویدادها آرشیو خبرها

نمایشگر دسته ای مطالب

محتوا با برچسب پیشگامان انقلاب اصفهان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد
آرشیو RSS

نمایشگر دسته ای مطالب

محتوا با برچسب پیشگامان انقلاب اصفهان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد
آرشیو RSS

نمایشگر دسته ای مطالب

محتوا با برچسب پیشگامان انقلاب اصفهان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد
آرشیو RSS