جهش تولید | جمعه، ۲۲ فروردین ۱۳۹۹

صدا و سیمای مرکز اصفهان

 

 

محتوا با برچسب هوای اصفهان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

تازه های سیما

محتوا با برچسب هوای اصفهان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد
آرشیو سیما RSS

تازه های صدا

محتوا با برچسب هوای اصفهان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد
آرشیو صدا RSS

تولیدات فضای مجازی آرشیو

محتوا با برچسب هوای اصفهان.

محتوا با برچسب هوای اصفهان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب هوای اصفهان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب هوای اصفهان.

محتوا با برچسب هوای اصفهان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب هوای اصفهان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب هوای اصفهان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب هوای اصفهان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

زمانبندی پخش برنامه های امروز سیما

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 23:45

  کوک دل پنج شنبه 30 دقیقه

 • 00:15

  فیلم سینمایی 70 دقیقه

 • 01:25

  مستند 35 دقیقه

 • 02:00

  زنده رود (گلچین) 25 دقیقه

 • 02:25

  دل افروزان 20 دقیقه

 • 02:45

  مستند خارجی 15 دقیقه

 • 03:00

  روز خدا 15 دقیقه

 • 03:15

  پیام آوران وحی 65 دقیقه

 • 04:20

  جزءخوانی قرآن کریم 70 دقیقه

 • 05:30

  پیام آوران وحی 15 دقیقه

 • 05:45

  قرآن - اذان-نماز 15 دقیقه

 • 06:00

  سرود ملی+دعای عهد 20 دقیقه

 • 06:20

  مرثیه انتظار - دعای ندبه 165 دقیقه

 • 09:05

  مستند(شهر پهلوان می خواهد) 45 دقیقه

 • 09:50

  تصویر سلامتی 10 دقیقه

 • 10:00

  پویا نمایی 90 دقیقه

 • 11:30

  زنده رود 45 دقیقه

 • 12:15

  خانه امن 30 دقیقه

 • 12:45

  حدیث کساء 15 دقیقه

 • 13:00

  قرآن - اذان-نماز 25 دقیقه

 • 13:25

  اصفهان امروز 5 دقیقه

 • 13:30

  فیلم سینمایی 125 دقیقه

 • 15:35

  مستند 25 دقیقه

 • 16:00

  بچه های فیروزه ای 40 دقیقه

 • 16:40

  #کرونا_را_شکست_میدهیم 30 دقیقه

 • 17:10

  هشدار برای کبرا 11 45 دقیقه

 • 17:55

  زیارت آل یاسین(زنده) 95 دقیقه

 • 19:30

  قرآن + اذان 20 دقیقه

 • 19:50

  اصفهان امروز 10 دقیقه

 • 20:00

  اخبار استان 140 دقیقه

 • 22:20

  لبخندشو 40 دقیقه

 • 23:00

  هرخانه یک پایگاه سلامت است

 • 23:45

  کوک دل

خبرها و رویدادها آرشیو خبرها

نمایشگر دسته ای مطالب

محتوا با برچسب هوای اصفهان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد
آرشیو RSS

نمایشگر دسته ای مطالب

محتوا با برچسب هوای اصفهان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد
آرشیو RSS

نمایشگر دسته ای مطالب

محتوا با برچسب هوای اصفهان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد
آرشیو RSS