جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

صدا و سیمای مرکز اصفهان

 

 

محتوا با برچسب با این لباس نازک دارم عرق می ریزم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

تازه های سیما

محتوا با برچسب با این لباس نازک دارم عرق می ریزم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد
آرشیو سیما RSS

تازه های صدا

محتوا با برچسب با این لباس نازک دارم عرق می ریزم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد
آرشیو صدا RSS

تولیدات فضای مجازی آرشیو

محتوا با برچسب با این لباس نازک دارم عرق می ریزم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

زمانبندی پخش برنامه های امروز سیما

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 23:20

  اصفهان امروز پنج شنبه 55 دقیقه

 • 00:15

  فیلم سینمایی 215 دقیقه

 • 03:50

  ترتیل قرآن 45 دقیقه

 • 04:35

  اذان-نماز 14 دقیقه

 • 04:49

  پیام آوران وحی 38 دقیقه

 • 05:27

  حدیث سرو 43 دقیقه

 • 06:10

  دعای ندبه 34 دقیقه

 • 06:44

  سخنرانی آیت الله مظاهری 46 دقیقه

 • 07:30

  مستند چهارسوی علم 30 دقیقه

 • 08:00

  مجموعه شش قهرمان و نصفی 50 دقیقه

 • 08:50

  اصفهان امروز 10 دقیقه

 • 09:00

  زنده رود (زنده) 146 دقیقه

 • 11:26

  حدیث کساء 17 دقیقه

 • 11:43

  قرآن - اذان-نماز 24 دقیقه

 • 12:07

  ادامه زنده رود (زنده) 65 دقیقه

 • 13:12

  یه جور دیگه(تکرار) 48 دقیقه

 • 14:00

  پویانمایی جرج کنجکاو 90 دقیقه

 • 15:30

  سفرنامه 26 دقیقه

 • 15:56

  اصفهان امروز 4 دقیقه

 • 16:00

  خانه ملت 55 دقیقه

 • 16:55

  گفتگوی هفته 47 دقیقه

 • 17:42

  قرآن + اذان 18 دقیقه

 • 18:00

  پرانتز 50 دقیقه

 • 18:50

  لبخندشو 70 دقیقه

 • 20:00

  اخبار استان 20 دقیقه

 • 20:20

  اصفهان امروز 8 دقیقه

 • 20:28

  میراث کهن 32 دقیقه

 • 21:00

  گلستانه 74 دقیقه

 • 22:14

  کوک دل 46 دقیقه

 • 23:00

  اخبار 20 دقیقه

 • 23:20

  اصفهان امروز 5 دقیقه

 • 23:25

  سینمایی شاه خاموش

خبرها و رویدادها آرشیو خبرها

نمایشگر دسته ای مطالب

محتوا با برچسب با این لباس نازک دارم عرق می ریزم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد
آرشیو RSS

نمایشگر دسته ای مطالب

محتوا با برچسب با این لباس نازک دارم عرق می ریزم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد
آرشیو RSS

نمایشگر دسته ای مطالب

محتوا با برچسب با این لباس نازک دارم عرق می ریزم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد
آرشیو RSS