جهش تولید | دوشنبه، ۱۸ فروردین ۱۳۹۹

افزایش تعداد پزشکان - چهل سالگی

 

 

چهل سالگی انقلاب

افزایش تعداد پزشکان

افزایش تعداد پزشکان


افزایش تعداد پزشکان از 15 هزار نفر به 111000 نفر و رفع کامل نیاز کشور به جذب پزشک خارجی

آدرس کوتاه :