رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۸ بهمن ۱۳۹۸

74 میلیون دارنده تلفن همراه - چهل سالگی

 

 

چهل سالگی انقلاب

74 میلیون دارنده تلفن همراه

74 میلیون دارنده تلفن همراه


ایران با بیش از 74 میلیون دارنده تلفن همراه، در رتبه 22 جهان قرار دارد

آدرس کوتاه :