جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

12 فروردین ، روز جمهوری اسلامی - تولیدات فضای مجازی

 

 

تولیدات فضای مجازی

12 فروردین ، روز جمهوری اسلامی

12 فروردین ، روز جمهوری اسلامی ایران مبارکباد

12 فروردین ، روز جمهوری اسلامی

12 فروردین ، روز جمهوری اسلامی

پس از پیروزی ملت ایران برابر استبداد و استعمار، مردم با شرکت در یک همه‌پرسی باشکوه با برقراری حکومت جمهوری اسلامی موافقت کردند.

  98.2 واجدان شرکت در این همه‌پرسی با دادن رای «آری»، به برقراری حکومت جمهوری اسلامی مشروعیت بخشیدند.
 

جدیدترین ها