جهش تولید | شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹

یک سوال علمی - نمایش محتوای صدا

 

 

یک سوال علمی

تنظیم برای پخش : صدای مرکز اصفهان

برنامه یک سوال علمی با ساختار کلامی پیامی با مدت 25 دقیقه هر هفته جمعه ها راس ساعت 22:30 دقیقه از صدای اصفهان پخش میشود در این برنامه به پاسخ یک سوال علمی یا اقتصادی میپردازد و اطلاعات بیشتری در اختیار مخاطب قرار میدهد.

سال تولید: 1395