جهش تولید | شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹

یادگاری - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

یادگاری

Loading the player...

گوینده :ویکتوریا براری
نویسنده و تهیه کننده :فرحناز میرفندرسکی
گویش یک زبان محلی است یعنی بوسیله ان یک جامعه زبانی شناخته می شود که البته در محدوده جغرافیایی یک کشور رایج است .اما لهجه هنگامی که بین دو گونه زبانی تنها تفاوت های تلفظی مشاهده می شود انها را لهجه های یک زبان محسوب می کنیم ماند لهجه اصفهانی وکرمانی و یزدی.
گویندگان لهجه های مختلف یک زبان همیشه گفتار هم را می فهمند یعنی تفاهم متقابل یا دو جانبه بین انها برقرار می شود.از طرف دیگر هم لهجه و هم گویش های محلی یکی از میراث های ماندگار در میراث فرهنگی هر سرزمینی محسوب میشوند و از بین رفتن ان دیدنی و محسوس نیست تا قلبی را ازرده کند مگر در افراد اگاه و خبره.
این برنامه قصد دارد که در کوتاهترین زمان به این مسئله توجه کند و با این هدف به ایتمهای زیر توجه کرد.
متن .کارشناسی .صحبت با تریبون های اجتماعی با لهجه اصفهانی و....
امیدوارم که در این زمینه توانسته باشد جایگاه این یادگاری فرهنگی را بیان کند و قدر ان را نسل های اینده بشناساند.


Memories
Narrator:
Victoriya   Barari
Writer & producer:
Farahnaz   Mirfendereski
Dialect is a local language and recognize as a social language that is common in geological area, but when we saw dialect pronunciation differences between the two species, we can named them as a accent of one language. Like Isfahani, Kermani and Yazdi accent.
Narrator of different accent of one language knows speech. It means that reciprocal or mutual understanding is existing between them .in other hand accent & local dialect are Lasting legacy in each country .just experts know the loss of it
This program wants to attention this issue in a short time
This program has different parts like
Text, experts, speaks to different people with Isfahani accent
I hope we can help the place of Cultural relic & Introduce future generations to appreciate it