جهش تولید | شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹

گیوه ملکی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

گیوه ملکی

Loading the player...گیوه ملکی
در گذشته در شهر اصفهان از چرم همدانی گیوه آجیده درست  می  کردند. این گیوه از چرم برنگ سرخ درست می شد رویه آن را  نخ کشی می کردند 
همچنین از پارچه های کهنه که آ ن را در آب می گذاشتند و بعد آ ن را خیلی می کوفتند وفشرده می کردندوازآن تخت برای گیوه تهیه می کردند و رویه بر روی آن می دوختند وگیوه ملکی می ساختند این نوع گیوه را در سر چاه حاج میرزا تهیه می کردند