جهش تولید | سه‌شنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۹

گیتا صدیقی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

گیتا صدیقی

گیتا صدیقی
دختر خنده رو بازیگوش در تاریخ 18/11/1391در شهر اصفهان غنچه وجودش گشوده شد.و نسیم شادی در خانواده صدیقی  وزید.