جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

گواتر - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

گواتر

Loading the player...

به بزرگ شدن غده تیرویید گواتر گفته میشود. در بعضى از بیماران گواتر میتواند همراه با كم كارى و یا پركارى تیرویید باشد. بزرگ شدن غده تیرویید هم میتواند به صورت تولید گره هایى در غده تیرویید و یا افزایش حجم تمام بافت تیرویید باشد. تیرویید در قسمت تحتانى قدامى گردن و در جلوى تراشه قرار دارد. تییروید از نظر ظاهرى شبیه پروانه بوده و از دو لوب راست و چپ كه با یك بافت ظریف به هم متصل هستند تشكیل شده است. در حالت عادى غده تیرویید قابل لمس و مشاهده نیست ولى اگر بزرگ شود و حالت گواتر بگیرد قابل لمس خواهد بود. غده تییرویید وظیفه ترشح هورمونهاى تیرویید از جمله تیروكسین (T4) و ترى ایودو تیروكسین (T3) را دارند. این هورمونها در تنظىم متابولیسم بدن نقش دارند. انواع گواتر: ١- گواتر ساده ( بدون گره ): تمام بافت غده بزرگتر از حد معمول است. دلایل متعددى میتوانند باعث این حالت شوند كه مهمترین عوامل ایجاد این نوع گواتر بصورت زیر است: - بیمارى گروز : یك بیمارى اوتو ایمون تیرویید است كه باعث افزایش ترشحات هورمونهاى تیرویید به خون میشوند. - تیروییدیت ( عفونتهاى تیرویید): در زمینه عوامل متعدد از جمله عفونتهاى ویروسى رخ میدهند. - كمبود یود در مواد غذایی - بعضى از داروها از جمله لیتیوم میتوانند باعث ایجاد گواتر شوند. - عوامل خانوادگى ٢- گواترهاى نودولر ( گره هاى تیرویید معمولأ به دو صورت هستند) -گواترهاى مولتى نودولار: گره هاى متعدد در بافت تیرویید یافت میشود. - گواترهاى تك نودولى كه میتوانند به صورت موارد زیر باشند: كیست هاى تیرویید آدنومهاى تیرویید ندولهاى سرطانى تحولات هورمونى در گواتر: در اكثر موارد گواتر هیچ تاثییرى در تولید هورمونهاى تیرویید ندارد. به این وضعیت یوتیرویید گفته میشود، یعنى تولید هورمونهاى تیروییدى تغییرى نكرده است. در مقابل در تعدادى از بیماران گواتر تولید هورمونهاى تیرویید را دچار اختلال میكند. این اختلال میتواند بصورت كم كارى و یا پركارى غده تیرویید خود را بروز دهد. علایم بالینى بیماری گواتر: بسیارى از بیماران بجز تورم ناحیه گردن علامت دیگرى ندارند. اكثر بیماران درد ندارند. درد فقط در صورت وجود التهاب در تیرویید (تیروییدیت) مشاهده میشود. اگر گواتر باعث كم كارى و یا پركارى تیرویید شده باشد علایم كم كارى و پركارى تیرویید مشاهده میشود. اگر گواتر بیش از حد بزرگ شده باشد و یا به داخل قفسه سینه انتشار پیدا كرده باشد میتواند باعث ایجاد علایم فشارى بر روى مرى ، تراشه و یا فشار بر روى تارهاى صوتى شود. برخورد با یك بیمار مبتلا به گواتر چگونه است؟ هنگامى كه شما دچار گواتر هستید پزشك شما براى بررسى وضعیت هورمونى شما درخواست بررسى وضعیت هورمونهاى تیرویید شما در خون را خواهد كرد (T3,T4,TSH). بعضى تستها و آزمایشات دیگر هم در این مسیر جهت تشخیص و درمان لازم است. سونوگرافى: در افرادى كه داراى یك ندول در بافت تیرویید هستند جهت افتراق كیست از ندولهاى سالید میتوان از سونوگرافى استفاده كرد. بیوپسى سوزنى: با كمك سونوگرافى یا بدون كمك ان جهت افتراق بافتى میتوان انجام داد. اسكن هسته اى تیرویید: در مواقع خاصى میتوان از این روش تشخیصى استفاده كرد. گرافى ساده قفسه سینه : در افتراق گواترهایى كه به طرف قفسه سینه امتداد پیدا میكنند همراه با CT اسكن قابل استفاده است. درمان گواتر چیست؟ درمان گواتر به عوامل متعدد از جمله اندازه آن، دلیل بروز گواتر و علایم بیمارى بستگى دارد. اگر گواتر شما بدون تغییرات هورمونى و بدون ندول باشد در اكثر مواقع احتیاج به درمان ندارید. اگر گواتر با تغییرات هورمونى همراه است و كم كارى و یا پركارى تیرویید دارید حتمأ احتیاج به درمان دارید. اگر ندول تیرویید داشته باشید احتیاج به یك نوع از روشهاى درمانى دارید، اگر جواب بیوپسى مشكوك و یا سرطان گزارش شده باشد احتیاج به عمل جراحى دارید. اگر گواتر شما در زمینه كمبود ید بوجود آمده باشد احتیاج به جایگزینى ید و هورمونهاى تیرویید دارید.