جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

گنج قناعت - نمایش محتوای موسیقی

 

 

گنج قناعت

اهل معنا که دل ودیده ی بینا دارند/
روز وشب شکر خدا را به زبان می آرند/
سینه ی پاک و دل پرتپش دریاها/
همه از چشمه پرفیض خدا سرشارند/
سایه ی مرحمت و رحمت گسترده اوست/
ابرهایی که گوهر برسر ما می بارد/
می شکوفند ز دور فلک و تابش مهر/
خوشه های گل گندم که به گندم زار است/
بهر این نعمت سرشار که در سفره ماست/
ابرو ماه و مه و خورشید و فلک در کارند/
سرفرازند به نزد همه آن پاکدلان/
که نهان در دل خود گنج قناعت دارند.