جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

گنجینه های سبز - نمایش محتوای صدا

 

 

گنجینه های سبز

Loading the player...
گنجینه های سبز

برنامه گنجینه های سبز 30 برنامه درقالب مسابقه به مدت 20 دقيقه به ايجاد رقابت بين شركت كنندگان كه دراستوديو حاضرند مي پردازد به اين صورت كه كارشناس برنامه يكي ازآثار تاريخي و باستاني يا گردشگري و یا صنایع دستی استان را در ذهن دارد و شركت كنندگان با طرح نهايتا يست سوال مي توانند به پاسخ مورد نظر دست يابند و در پایان کارشناس برنامه توضیح مختصری درباره مورد سوال می دهد. (در هر برنامه دو گروه دو نفره در مسابقه شرکت می کنند)

عوامل برنامه

تهیه کننده :