گنجینه حضور

برنامه گنجینه حضور برنامه ایی ویژه روزهای جمعه که در مورد ویژگیهای اقاامام زمان(ع)ومنتظران حضرت تهیه شده واینکه دوستداران ومردم مومن چه رفتاری برای آماده سازی جامعه برای ضهور امام زمان (ع)داشته باشند.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : لیلا عسکری صدا بردار : الهام آیت نویسنده : مریم محلوجی

تاریخ تولید: 1393/1/22