گلهای امروز

گلهای امروز142 برنامه 20 دقیقه ایی با ساختار ترکیبی نمایشی ویژه گروه سنی کودک میباشد که به صورت تولیدی تهیه شده وروزهای شنبه ،دوشنبه ،چهارشنبه از صدای مرکز اصفهان پخش می شود .برنامه گلهای امروز ضمن فراهم آوردن لحضه ها ی مفرح برای کودکان ،آموزه های دینی ، اخلاقی ، بهداشتی و....به آنان آموزش دهد. معرفی وترویج فرهنگ وآموزه های دینی با رویکردی اسلامی _ایران وتحکیم زیر ساخت های تربیتی ، فکری ، اعتقتدی وانقلابی ازاهداف این برنامه است .

Loading the player...
عوامل تولید:

گزارشگر: راضیه جهفری

بازیگران :راضیه جعفری ، پرتو نیلی پور ، سوسن طاهر زاده ، زهرا فدایی ، مهدی شهداد ، محسن دلیران ، فروغ نجف پور 

گویندگان : فرزانه نوید نیا ، زهرا فدایی ،میترا کرمی

نویسندگان : فروغ نجف پور ، مینا اناکوی

تاریخ تولید: 1394