گلهای امروز

گلهای امروز برنامه ایست تولیدی که برای مخاطب کودک تهیه شده و می کوشد ضمن فراهم آوردن لحضه ها ی مفرح برای کودکان ،آموزه های دینی ، اخلاقی ، بهداشتی و....به آنان آموزش دهد. معرفی وترویج فرهنگ وآموزه های دینی با رویکردی اسلامی _ایران وتحکیم زیر ساخت های تربیتی ، فکری ، اعتقتدی وانقلابی ازاهداف این برنامه است .

Loading the player...
عوامل تولید:

گزارشگر: راضیه جهفری بازیگران :راضیه جعفری ، پرتو نیلی پور ، سوسن طاهر زاده ، زهرا فدایی ، مهدی شهداد ، محسن دلیران ، فروغ نجف پور ، گویندگان : فرزانه نوید نیا ، زهرا فدایی ، میترا کرمی نویسندگان : فروغ نجف پور ، مینا اناکوی

تاریخ تولید: 1393/1/17