جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

گلابگیری در برزک کاشان - نمایش محتوای موسیقی

 

 

گلابگیری در برزک کاشان

اردیبهشت ماه فصل گلاب و گلابگیری است . مردم برزک کاشان هم از جمله مردمانی هستند که به کار گلابگیری مشغولند.

نماهنگ گلابگیری در برزک کاشان کار بسیار جالب و دیدنی است.