Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

گروه هرکولس آلمان آماده سرمایه گذاری مالی با شرکت فولاد مبارکه

گروه هرکولس آلمان آماده سرمایه گذاری مالی با شرکت فولاد مبارکه


گروه هرکولس آلمان آماده سرمایه گذاری مالی با شرکت فولاد مبارکه

مدیر عامل و مالک گروه هرکولس آلمان بر سرمایه گذاری های مالی در طرح های نورد مجتمع فولاد مبارکه اعلام آمادگی کرد. به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، آقای طوما از مدیریت در بازدید از شرکت فولادمبارکه اصفهان ، روند شبکه های تولید و کارگاهی در سطح یک جهانی در این مجتع را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و گفت: گروه آلمانی آماده سرمایه گذاری های مالی برای اجرای طرح های نورد فولاد مبارکه است. آقای طوما سابقه ارتباط همکاری این شرکت آلمانی با فولاد مبارکه را از سال 1990در بخش نورد بیان کرد و افزود: این ارتباط حتی در زمان تحریم ها هم ادامه داشته است و در آینده نیز ادامه خواهد یافت. همچنین دراین دیدار باحضور معاونان اجرای توسعه، فناوری، اقتصادی و مالی، خرید و بهره برداری شرکت فولاد مبارکه اصفهان زمینه های همکاری بین دو شرکت بررسی شد. شرکت فولادمبارکه اصفهان بعنوان بزرگترین تولید کننده فولاد کشور بیش از نیمی از فولاد کشور را تامین می کند