جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

گاو زبان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

گاو زبان

Loading the player...

 

گیاه گل گاوزبان به عنوان یکی از غنی ترین منابع اسیدهای چرب اصلی بشمار می رود . اعضای گاوزبان دارای حدود 30درصد موسیلاژ و اعضای سبز دارای نیترات پتاسیم است . گاوزبان دارای اثر ضد سرفه ، مدر و تقویت کننده قلب است .