جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

کی آدم میشی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

کی آدم میشی

Loading the player...

 

دختر داستان ما بدنبال آدم شدن است و با خود مي گويد که همه داخل خانه ما آدم هستند ولي من هنوز آدم نشده ام يعني آداب معاشرت و راه رفتن و غذا خوردن و فکر کردن ياد بگيرم وقتي توي آينه خودش را ميبيند همه چيز را عادي مي بيند او در اين داستان اموزش مي بيند که که کارهاي شايسه آدم بودن است و چه کار هاي از شعور آدميت بدور است
او مي آموزد که زباله ها را از ساختمان بيرون نيندازد رعايت نوبت ديگران را بکند ودر ادامه در تخيل خود از سايه درخت يک ديو دانا تخيلي درست مي کند و با صحبت مي کند و نتيجه مي گيرد اگر آدم نيستم  پس بچه واقعي آدم هستم