جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

کیمیای سلامت - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

کیمیای سلامت

Loading the player...


برنامه کیمیای سلامت با توجه به مسائل بهداشتی و پزشکی در سطح شهر ودر میان مردم در صدد این برآمد تا در حد توان این مسائل را در نظر گرفته و با ارتباط با پزشکان و کارشناسان مربوط به پیشگیری یا رفع این مسائل و بسیاری از بیماریهای شایع بپردازد ودر این موارد نکات بیشتری جهت اطلاع و آگاهی مردم از طریق برنامه ارائه نماید در بخشهای مختلف برنامه بیماریهای مردم بررسی شده وراههای مقابله با آن و رژیمهای مناسب در اختیار بیننده قرار می گیرد

عوامل برنامه

تهیه کننده : سید فرهاد عریضی

گروه تحقیق : عباس مقتدایی ،رایحه هدایت نیا

تدوین : شهروز پشوتن

کارگردان : سید علی معصومی زاده

گزارشگر : محمد ابراهیم زرگر زاده