جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

کویر چوپانان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

کویر چوپانان

Loading the player...

دانلود

یکی از کویر های ناشناخته در اصفهان که در اطراف ماسه ها قرار گرفته و به اسانی نمی توان به ان منطقه سفر کرد
روستایی با همین نام در این منطقه قرار دارد. این کویر مخوف چوپانان است و به ریجن معروف است
تپه های کویری حاشیه ای چوپانان انچنان ارتفاع گرفته اند که گویا روستا در عمق دره ای قرار گرفته است .
خانه ها و بادگیر ها در هرم گرما همچون سرابی به چشم می آید.

 

chopanan desert
one of the unknown desert that located in isfahan
it surronded by sands & cant easily travel here.the villade with the same name located here
This strange desert named as chopanan or ridgen. Marginal desert hill of chopanan is located in a high so that it seems village is located deep in valley. Houses and wind turret seems like a mirage in heat pyramid.