جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

کوچه ها - نمایش محتوای موسیقی

 

 

کوچه ها

مثل یکی رهگذر از کوچه‌ها
می‌گذرم هر سحر از کوچه‌ها
آی نسیم سحری، صبر کن
ما را با خود ببر از کوچه‌ها

دلتنگم دلتنگ از خانه‌ها
از معبر، از گذر، از کوچه‌ها

باید پل زد به خیابان عشق
یک شب آسیمه‌سر از کوچه‌ها
باید با بوی گل سرخ رفت
جایی دلبازتر از کوچه‌ها

فردا مهمان شقایق شوم
بگذرم امشب اگر از کوچه‌ها
فرجامم، دامنه دشت‌هاست
خواهم رفت آخر از کوچه‌ها