جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

کوه آشتیان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

کوه آشتیان

Loading the player...

منطقه حفاظت شده كوه آشتیان در شمال شهرستان آشتیان واقع است. سیمای منطقه متشكل از پیكره ای كوهستانی می باشد. دامنه تغییرات ارتفاعی منطقه بین 2300 الی 3085 متر است. بررسی آب و هوایی به روش آمبرژه نشان می دهد كه آب و هوای منطقه سرد و ك وهستانی می باشد. میانگین بارندگی سالانه 276 میلیمتر است. میانگین حداكثر دما 26/2 درجه سانتیگراد در م رداد ماه و میانگین حداقل دما 30- درجه سانتیگراد در دی ماه می باشد. این بررسی به منظور جمع آوری و شناسائی گیاهان داروئی منطقه حفاظت شده كوه آشتیان و تعیین م صارف درمانی آنها به اجرا درآمد. با استفاده از مسافرت به منطقه و مراجعه به افراد آگاه و مطلع، گیاهان دارئی منطقه جمع آوری و اطلاعاتی از قبیل نام علمی، نام فارسی یا نام محلی، نام تیره و فرم رویشی تعداد76 گونه یادداشت گردید ه این گیاهان متعلق به 59 جنس و 23 تیره هستند. و بیشترین گونه ها در تیره های اسنی با 12 گونه و نعنائیان با 11 گونه و نخودیان با 8 گونه قرار دارند. از نظر جغرافیایی گیاهی منطقه متعلق به ناحیه ایرانو- تورانی است.