جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

کوفته قمبوان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

کوفته قمبوان

Loading the player...

کوفته قمبوان دریکی ازروستاهای شهرضای اصفهان پخته می شود وبه عنوان غذای نذری درامامزاده قلعه میرزا وشاهزید نزدیک روستای پوده پخته می شود وسایل پخت وپز نظیر دیگ  سه پایه چوب هم برده می شود ابتدا بلغور گندم که اول انرا نیم پز می کنند بعد آنرا آسیاب می کنند وبلغور نرم رابا عدس پخته وآب عدس در روغن تف می دهند بعد سبزیجات معطر مثل مرضه ترخون وتره به آن می افزایند البته سبزیهارا اول سرخ می کنند وخمیری از آنها تهیه می کنند وشب درجای خنک قرار می دهند ودروسط خمیر هایی که به شکل توپ درست می کنند
خرمای بی هسته وکشمش می گذارند ودردیگ درآب جوش می پزند

Ghomboan meatball

This kind of meatball was cook in one of Shahreza village.it use as votive in some hollyshrine like Ghale mirza and Shah reyd that was located near Poodeh village.they take all their need there. First of all we should sauté cracked wheat in metal pan.
i should mention the kind of pan is very important .
Then we should add some oil; adding much amount of oil changes the shape of meatball.
Next we should add dry greens like summer savoury , dill and garden leek .
We can also use fresh greens.
Then adding various spices like salt, pepper and turmeric.
Now we should add some lentil to cracked wheat.
We need 200g lentil for 1Kg cracked wheat .
We also use water of lentil for mixed them.
Now we add greens and various spices to our mix.
Next we should knead them with hands.
We should add some flour to our mix.
Now our mix is ready. We should pick up some parts of it .
circle it ,put some date on the center of it .
I should mention we can use every nuts on the center of it .
Then we knead each of these meatball with hand to prevent changes their shapes
Now we should add some oil to boilwater ,also we should
add some salt,pepper and turmeric.it help us to make delicious sauce for our food.
At the end we put our meatball in the pan .
We can make 10 meat ball with 1Kg cracked wheat.
I should mention that, we should sauté cracked wheat
and use flour to keep its shapes
we should put in one raw then add another raw
it's need time about 1hour and 30minutes to cook.