جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

کمال اسماعیل - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

کمال اسماعیل

Loading the player...

کمال الدین اسماعیل
جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی را که در شعر و ادب شهره ی زمان خود بود در دومین نیمه ی قرن 6 پسری آمد که وی را کمال الدین اسماعیل نام نهادند .
کمال الدین اسماعیل با گذر زمان و شاگردی کردن نزد پدر خود در حوزه شعر و ادب پارسی به چنان مهارتی دست یافت که معروف به خلاق المعانی شد.
برخی وی را آخرین قصیده سرای توانای ایرانی نامیده اند و بسیاری از شعرای بزرگ پس از او خود را شاگرد وی دانسته اند.
با این همه کمال الدین اسماعیل شهرت در خور خود را در میان فارسی زبانان ندارد و شاید از جمله علل آن بتوان به مدیحه سرا بودن این شاعر و نیز اغتشاشات زمان زندگی اش اشاره کرد.
کمال الدین اسماعیل در حمله ی بی رحمانه ی قوم تاتار بود که به سال 635 هجری شمسی در زیر شکنجه به شهادت رسید.