جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

کلیپ میدان امام - نمایش محتوای موسیقی

 

 

کلیپ میدان امام

در این کلیپ ویژگیهای هنری وساختمانی میدان امام و برخی دیگر از آثار هنری در اصفهان به تصویر کشیده شده است

تهیه شده در سیمای مرکز اصفهان