جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

کلیپ ترانه خلیج فارس - نمایش محتوای موسیقی

 

 

کلیپ ترانه خلیج فارس

ترانه خلیج فارس

با هر نگاه بر آسمان این خاک هزار بوسه می زنم
نفسم را از رودسپید و آسمان خزرو خلیج همیشگی فارس می گیرم
من نگاهم از تنب کوچک و بزرگ و ابوموسی نور می گیرد
من عشقم را در کوه گواتر در سرخس و خرمشهر به زبان مادری فریاد خواهم زد
فریاد خواهم زد

تفنگم در دست و سرودم بر لب
همه ی ایران را میبوسم
من خورشید هزار پاره ی عشق را بر خاک وطن می آویزم
من خورشید هزار پاره ی عشق را بر خاک وطن می آویزم

ای وارثان پاکی من آخرین نگاهم
بر آسمان آبی این خاک و خلیج همیشگی فارس
فارس فارس خواهد بود

خواننده : قاسم افشار