جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

کلاغها - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

کلاغها

Loading the player...

در این قصه تعدادی کلاغ هستند که می خواهند از هر کاری سر در بیاورند و به همه جا سرک می کشند ، در جایی دو تا از کلاغها به سراغ سنجاب می روند در حال صحبت با او هستند که یک عدد گردو از درخت به زمین می افتد آنها فکرمی کنند گردو برای خودشان است اما سنجاب می آید و برای خودش برمی دارد چند لحظه بعدکلاغها با سنجاب دعوا می کنند و گردو را می خواهند اما سنجاب خوداری می کند تا اینکه در همین موقع بر اثر اتفاقی سنجاب به داخل صندوقی پرتاب می شود و صندوق نیز روی او واژگون می شود سنجاب بیچاره می ترسد و کمک می خواهد یکی از همان کلاغها به کمک او می رود اما به تنهایی نمی تواند نجاتش دهد از کلاغ دیگر کمک می خواهد اما او باز بخاطر گردو کمک نمی کند کلاغ اول باز اصرار می کند و از بقیه کلاغها کمک می گیرد همگی به سنجاب کمک می کنند و او را از زیر صندوق خارج می کنند در پایان سنجاب همان گردو را به آنه می دهد و از آنها تشکر می کند وبرای کلاغهای دیگر هم گردو می آورد و همه شاد و خوشحال می شوند و می فهمند برای خودشان چه دوستان خوبی پیدا کرده اند

عوامل برنامه

تهیه کننده وکارگردان : رحل رضوی

نویسنده : لیلی حاتمی ، زحل رضوی

دستیار کارگردان : سمیرا پیشانی دار