جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

کشفیات قرآن - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

کشفیات قرآن

Loading the player...

طبیعت و سرنوشت هستی که به تعبیر دقیق تر خود ما نیز جزئی از آن هستیم،چنین است که خداوند آن را بصورتی آفریده تا از لحاظ صورت،نوع و رنگ متفاوت باشد.

Quran discovery

Destiny and nature that we are as parts of it, is somehow that God create somehow that is different in kind, color and parts.