حمایت از کالای ایرانی | جمعه، ۳ اسفند ۱۳۹۷

کسب رتبه نخست تولید دارو - چهل سالگی

 

 

چهل سالگی انقلاب

کسب رتبه نخست تولید دارو

کسب رتبه نخست تولید دارو در سطح خاور میانه

تولید 97% از داروهای مورد نیاز و صادرات آن

آدرس کوتاه :