رونق تولید ملی | جمعه، ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

کسب رتبه نخست تولید دارو - چهل سالگی

 

 

چهل سالگی انقلاب

کسب رتبه نخست تولید دارو

کسب رتبه نخست تولید دارو در سطح خاور میانه

تولید 97% از داروهای مورد نیاز و صادرات آن

آدرس کوتاه :