جهش تولید | شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹

کرم ساقه خوار برنج - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

کرم ساقه خوار برنج

از مهمترین آفات برنج که سالیانه خسارات هنگفتی را بر جای می گذارد کرم ساقه خوار برنج chilo supperssalis می باشد این آفت حشره ای است که برای اولین بار در سال 1351 در مزارع تنکابن و رامسر طغیان کرد و در مدت کوتاهی با افزایش جمعیت و ایجاد خسارت اقتصادی شدید نظر همگان را جلب نمود.کرم ساقه خوار برنج که به عنوان یکی از خطرناکترین آفات برنج در دنیا به شمار می رود در زمستان به صورت لارو کامل در داخل ساقه های خشک برنج و یا علفهای هرز اطراف مزرعه بسر می برد و در حدود اوایل اردیبهشت هنگامیکه حداقل دمای هوا 10 درجه سانتیگراد باشد شفیره ها در داخل ساقه های باقیمانده برنج سال قبل و یا علفهای هرز مزرعه در اطراف سوراخهای ایجاد شده توسط لاروها تشکیل می گردد.در حدود بیستم اردیبهشت ماه اولین پروانه ها ظاهر می شوند که در اواسط خرداد به حداکثر خود می رسند عمر پروانه ها حداکثر 1 هفته است و در این مدت به طور متوسط 230عدد تخم توسط هر پروانه گذرانده می شود.تفریخ تخمها در دمای حداقل 10 تا 12 درجه سانتیگراد بمدت 5 تا 11 روز بسته به دمای محیط انجام می گیرد این کرم در طول سال 2 تا 3 نسل دارد و از زمان نشاکاری تا هنگام برداشت برنج در مزارع فعالیت زیستی دارد خسارت وارده طی نسلهای دوم و سوم بیشتر است. امروزه با کرم ساقه خوار برنج به 3 طریق زراعی _شیمیایی و بیولوژیک مبارزه می شود از راههای اساسی برای مبارزه با این آفت ایجاد شبکه مراقبت و پیش آگاهی با استفاده از اطلاعات جوی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است در صورتیکه ثابت شده است مراحل سیکل دگردیسی این آفت همبستگی بالایی را با دما و سایر پارامترهای جوی دارد.در مبارزه بیولوژیک از زنبور تریکوگراما برای پارازیته کردن تخم پروانه ساقه خوار برنج استفاده می شود که نحوه و زمان فعالیت این زنبور نیز تابعی از شرایط جوی بویژه دما می باشد.سایر آفات برنج شامل شب پره یک نقطه ای.سرخرطومی برنج.زنجره برنج.کرم برگخوار برنج و مگس خزانه برنج می باشند