جهش تولید | شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹

کرم درختی شکمو - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

کرم درختی شکمو

Loading the player...

روي يک درخت بزرگ  از درون يک تخم کرمي بدنيا مي آيد و اولين چيزي که مي بيند برگ و شاخه هاي درخت است وکنجکاوانه شروع به بيرون زدن از تخم مي شود اما چون تازه بدنيا آمده است با خطرات  نا آشنا است و از روي برگ تخمش سقوط مي کند و وحشت زده به روي برگ ديگر مي افتد که ناگهان صداي ديگري ميشنود و دچار ترس ديگري مي شود که آن صداي درخت است که به او آرامش مي دهد و او را دعوت به خوردن از برگهاي درخت مي کند و او هم شروع مي کند به خوردن و  او آنقدر مي خورد که کم کم به يک کرم شکمو تبديل مي شود و تنوع طلب مي شود  و کارش مي شود خوردن و خوابيدن تا اينکه يک روز به جاي برگ درخت ساقه  برگ درخت را هم مي خورد و باعث سقوطش مي شود