کرم درختی

روی یک درخت بزرگ از درون یک تخم کرمی بدنیا می آید واولین چیزی که می بیند برگ و شاخه های درخت است و کنجکاوانه شروع به بیرون زدن از تخم می شود اما چون تازه بدنیا آمده است با خطرات نا آشنا است و از روی برگ تخمش سقوط می کند و وحشت زده به روی برگ دیگر می افتد که ناگهان صدای دیگری میشنود و دچار ترس دیگری می شود که آن صدای درخت است که به او آرامش می دهد و او را دعوت به خوردن از برگهای درخت می کند و او هم شروع می کند به خوردن و او آنقدر می خورد که کم کم به یک کرم شکمو تبدیل می شود و تنوع طلب می شود و کارش می شود خوردن و خوابیدن تا اینکه یک روز به جای برگ درخت ساقه برگ درخت را هم می خورد و باعث سقوطش می شود

Loading the player...
سال تولید: 1384
عوامل تولید:

تهیه کننده :رسول هنرمند،مجتبی آل مختار

دستیار تهیه :حمید رضا سهرابی

کارگردان :مژده زمانی،فرشاد احمدی

انیماتور :حمیدرضا سهرابی