جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

کرم خراط با درختان میوه چه می کند؟ - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

کرم خراط با درختان میوه چه می کند؟

Loading the player...

در حال حاضر کرم خراط مهم ترین آفت درختان گردو در کشورمحسوب می شود . لارو این حشره به اغلب درختان میوه و غیر مثمر از جمله گردو ، سیب، گلابی، به ،فندق، زیتون ،زبان گنجشک ، بید مشک و نارون حمله می کند. حشره کامل پروانه ای است که عرض آن با بال های باز حدود 7-4 سانتیمتر است .بال‏ها و بدن حشره سفید رنگ و همراه با لکه های متعدد آبی متمایل به سیاهرنگ می باشد .لارو کامل در پایان رشد خود به 60-55 میلیمترمی رسد ،رنگ آن زرد روشن و بدن لارو پوشیده از تعداد زیادی نقطه های تیره می باشد . زمستانگذرانی این آفت به صورت لارو سنین مختلف در داخل دالان های لاروی ایجاد شده در تنه و شاخه می باشد. شفیرگی در بهار و تابستان اتفاق می افتد .ظهور حشرات کامل تدریجی و از اوایل خرداد تا شهریور ادامه دارد . لاروهای این حشره چوبخوار بوده و در شاخه و تنه درخت دالان‏های طولی در عمق چوب ایجاد کرده و سبب ضعف شدید درخت می شود و در صورت شدت آلودگی درخت میزبان را براحتی می خشکاند.دالان هایی که در تمام ماه های سال به وسیله لارو این آفت در داخل چوب به وجود می آید مستقیم و در حدود 40 – 30 سانتیمترمی باشد . خسارت این آفت از رگبرگ‏ها و دمبرگ ها و شاخه‏های نازک آغاز و به تدریج به شاخه‏های بزرگتر و تنه درخت انتقال می یابد.در واقع لارو های سن اول از نازکترین عضو خشبی یعنی رگبرگ ها تا شاخه ها یی به قطر 8 میلیمتر را مورد حمله قرار می دهند .قسمتی که بیشتر از همه مورد حمله لاروهای سن اول قرار می گیرد محل اتصال دمبرگ به شاخه های نازک است . لاروها پس از مدتی تغذیه از همان سوراخ ورودی خارج شده و به قسمت های پایین تر و شاخه های قطورتر منتقل میشود . این جا به جایی در طول عمر لاروی چندین بار انجام شده و سرانجام به شاخه های بسیار قطور و تنه می رسند .این جابه جایی تا اوایل پاییز ادامه خواهد داشت. مبارزه: ۱. تقویت درختان آلوده وآبیاری منظم باغ،کوددهی و رفع کمبودهای خاک ۲. هرس شاخه‏های آلوده و سوزاندن آن‏ها . اکثر لاروهای سن یک و دو ، فعالیت خود را از سر شاخه های نازک شروع می کنند که با کمی دقت و حوصله در ابتدای کار در فصل های تابستان و پاییز می توان این سر شاخه ها که تقریبا" حالت نیمه پژمرده به خود می گیرند را شناسایی و سپس هرس نمود.شاخه های آلوده با تشخیص کانال های لاروی فعال به راحتی قابل شناسایی هستند چرا که لارو ها ضمن تغذیه از چوب تنه و سر شاخه های درختان ، فضولات نارنجی رنگ خود را از عقب بیرون می دهند که این فضولات بتدریج به رنگ قهوه ای تیره در می آیند .گاهی همراه با فضولات لاروی شیرابه ای خارج می گردد که این عمل موجب ضعف شدید درخت می شود. از کانال های غیر فعال چیزی خارج نمی شود. ۳. کشتن لاروها توسط مفتول‏های سیمی که در جمعیت‏های کم و درختان کوتاه عملی است. ۴. تزریق سم به درون کانال لاروی فعال : می‏توان با استفاده از سرنگ سمومی با قدرت تبخیر زیاد مانند دورسبان ،دیا زینون ویا مالاتیون را به محل سوراخ‏ها تزریق کرد و سپس مدخل لاروی را با خمیر سمی آنتی تارلو و یا خمیر نقاشی و حتی مواد در دسترس مانند گل رس بپوشانیم و در صورت امکان بهتر است به منظور قدرت چسبندگی بیشتر ، به آن چسب پیوند و یا سریش اضافه شود . استفاده از این روش معمولا" نتایج مطلوبی را به همراه دارد. ۵. استفاده از دشمنان طبیعی مانند مورچه‏ ها برای از بین بردن تخم‏ها، پرندگان برای نابودی لاروها ۶ . استفاده از تله نوری برای جمع آوری حشرات. ۷. استفاده از تله‏های فرمونی برای جمع آوری حشرات نر.