جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

کتاب مبارکه در گذر تایخ - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

کتاب مبارکه در گذر تایخ

Loading the player...کتاب مبارکه در گذر گاه تاریخ
اسماعیل کریمی فرهنگی بازنشسته  مولف این کتاب می باشد . تحقیقات این کتاب در سالهای 1373تا 1376انجام داده ودر سال 1377به چاپ رساند . چون تااین سال کتابی درباره مبارکه نوشته نشده بوده است .مبادرت به نوشتن این کتاب کرد . حاصل تحقیقات اسماعیل کریمی است . این کتاب در پنج فصل نوشته  شده است .در فصل اول تاریخ اصفهان را بطور فشرده از اول اسلام تا دوران صفوی نگاشته است در فصل دوم به منطقه سرسبز لنجان وبرنج لنجان وموقعیت طبیعی این شهر را معرفی کرده است .در فصل سوم خان لنجان را همرا ه با مشاهیر آن معرفی نموده است . وتاریخ آنرا مختصر نوشته در فصل چهارم به پیشینه مبارکه وروستاهای آنرا از لحاظ موقعیت جغرافیایی آن بررسی نموده است ومحل های مختلف لنجان مثل خان لنجان وقدیمی ترین محل های شهر بازار مبارکه اسماعیل ترخان ،دهنو،  صفایییه نهجیر ، درچه کلماران ،نصیر آباد ،روستای  آسیاباد  حسن آباد قعه بزی ،دهسرخ ،سورچه بالا، تالخونچه ،کوشکیچه وینیچه ،سرارود  ،محمدیه ،دیزیچه که اکنون شهر شده است لنچ ،نکو آباد ، فخر آباد ،میر آباد را نام برده است
فصل پنجم به آشنایی با فرهیختگان عرصه فرهنگ وهنر شهرستان پرداخته و صاحب بن اسماعیل  عباد ف سید علی موسوی نسب ، سید محمد علی مبارکه ای صاحب 26 اثر را معرفی نموده است . این کتاب چاپ دوم  آن درانتشارات ام ابیها قم در 4000نسخه انتشار یافته  است