جهش تولید | یک‌شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹

کتاب بهشت پنهان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

کتاب بهشت پنهان

Loading the player...

کتاب بهشت پنهان
این کتاب به آنچه در شهر کرکوند ازگذشته های دور می پردازد از وضعیت آب  ولوله کشی آن  سخن میگوید این شهر که از لحاظ زیبایی سر سبزی مانند بهشت بود ه  به شجر ه نامه امامزاده پرداخته ومرمت کنند گان ان وخیرین ونیکو کاران  شهر پرداخته از خانه اربابی سخن گفته واز حمل ونقل در روستا حرفهایی زده ، این شهر کاروانسرا واسطبل داشته که دراین کتاب نام برده شده از کاروانسرای حاج رضا که از مهمانان روستا پذ یرایی می شده حمام روستا را شرح داده وضعیت کار وکوشش مردم بخصوص زنان را آورده از معلمین مکتب خانه نام برده شده مشاغل مردم ،برق رسانی و ازدواج مردم کرکوند و آداب ورسوم مردم وسالهای معروف سالهای وبایی قحطی خشکسالی ،شرح   تعزیه خوانهای کرکوند ،از گچ برهاو معماران ومرمت کاران کرکوندی که در چهلستون و عالی قاپو اصفهان در زمان گذشته کار کرد ه اند. هنر تخت کشی وگیوه بافی را توضیح داده است .اولین های روستا ،غذاهای قدیمی شعرای کرکوند ،مدارس کرکوند را نام  برده است این کتاب را رجبعلی کرکوند ی نوشته وجلد اول آن را تکمیل کرده است. دست اندر کار جلد دوم است