جهش تولید | سه‌شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹

کار و تلاش - نمایش محتوای صدا

 

 

کار و تلاش

کار و تلاش

کار وتلاش برنامه ایست 15 دقیقه ای که روزهای شنبه ، دوشنبه و چهار شنبه بر روی انتن

می رود. شنبه ها این برنامه به بحث فنی حرفه ای و مشاغل و حرفه هایی که در این سازمان

اموزش داده می شود می پردازد.

دوشنبه ها در این برنامه کارشناسان اداره کار در مورد حفاظت ایمنی صحبت می کنند .

چهار شنبه ها موضوع برنامه کار و تلاش که به صورت مسابقه حضوری ارائه می شود در

مورد تولید – توزیع و مصرف است.

تهیه کننده گان : مجید سمیع عادل- علیرضا محمدی

گویندگان : فرزانه رفسنجانی – سهیل ساعتچیان