جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

کاروانسرای کرمانشاهان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

کاروانسرای کرمانشاهان

Loading the player...

كرمانشاهان كاروانسرایی است با سر دری دو طبقه و چهار برج مدور. در گوشه ها سازه ایست كه به نقل از محمد مفید مستوفی بافقی ، در فاصله 50 فرسنگی از كاروانسرای یاغمیش قرار دارد . كرمانشاهان در زمره كاروانسراهای چهار ایوانی و حكومتی قلمداد میشود . مؤلف جامع مفیدی ، موقعیت كرمانشاهان را حوالی سر یزد می داند و قدمت آن را به دوران ساسانی نسبت می دهد . این كاروانسرا چون دیگر گونه های مشابه ، از صفه ها و دیگر فضاهای استراحتگاهی و خدماتی در حول یك حیاط مركزی شكل گرفته است . رباط كرمانشاه توسط حاكم وقت كرمان در عهد صفوی " گنجعلیخان " احداث شد ، اما این بنا در عهد قاجار بازسازی گردید . شاه نشین در طبقه فوقانی ورودی ،محل اقامتی ویژه ای بوده است . سقف شاه نشین دارای تزییناتی به صورت كاربندی گچی است و سقف فضای هشتی ، مختصر تزیینات آجری به صورت كاربندی دارد . ورودی كاروانسرای كرمانشاهان رو به قبله گشوده می شود . در برابر در ورودی نماز خانه ای قرار دارد . ناگفته های كاروانسرای كرمانشاهان بسیار است و ما به گفته های استاد" پیرنیا"بسنده می كنیم كه می فرماید : با این كه رباطهای شاه عباسی هریك در جای خود بسیار زیباست ، ولی رباط كرمانشاهان جای ویژه ای دارد و در میان خوبرویان به خوبرویی مثل است .